Usługi księgowe

20 lat doświadczeń

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

 • prowadzimy księgi rachunkowe na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta,
 • przygotowujemy we współpracy z Klientem zakładowy plan kont, który spełni wymogi Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • świadcząc nasze usługi księgowe sporządzamy roczne sprawozdania finansowe, które są przygotowane zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • sporządzamy kalkulację miesięcznej bądź kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób prawnych,
 • sporządzamy miesięczne bądź kwartalne deklaracje VAT,
 • sporządzamy deklaracje ZUS,
 • dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w obowiązujących terminach,
 • tworzymy raporty dla organów statystycznych oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych, jeśli są wymagane,
 • odpowiadając za księgowość kontaktujemy się również z organami podatkowymi.
 • zapewniamy obsługę kadrowo-płacową.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów rozchodów (KPIR)

 • prowadzimy KPIR na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta,
 • sporządzamy roczne informacje o wysokości dochodów lub strat z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • sporządzamy kalkulacje miesięcznej lub kwartalnej podstawy, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzamy miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT,
 • sporządzamy deklaracje ZUS,
 • świadcząc nasze usługi księgowe dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w określonych terminach,
 • sporządzamy raporty dla organów statystycznych, a także przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych,
 • kontaktujemy się z organami podatkowymi
 • zapewniamy obsługę kadrowo-płacową.

Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej

 • dbając o rzetelna księgowość prowadzimy ewidencję przychodów na podstawie danych oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta,
 • sporządzamy kalkulacje miesięcznej lub kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzamy roczne informacje o wysokości przychodów wynikających z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzamy miesięczne lub kwartalne deklaracje podatku VAT,
 • sporządzamy deklaracje ZUS.
 • terminowo dostarczamy powyższe deklaracje do odpowiednich organów,
 • wykonujemy raporty dla organów statystycznych oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych,
 • odpowiadamy za kontakt z organami podatkowymi.
 • zapewniamy obsługę kadrowo-płacową.